• Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

     •  

      Dotyczy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola prowadzonego przez Gminę Kozy.

      Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Kozach. 

      W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w przedszkolu, Organ Prowadzący wskazuje Rodzicom miejsce realizacji edukacji przedszkolnej dziecka.

       

      Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się

      od 6 lutego 2023r. do 17 lutego 2023 r. do godziny 13.30

      i prowadzone jest na wniosek rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola  po raz pierwszy.

       

      Rodzice dzieci już przyjętych do przedszkola składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, w terminie 7 dni  poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

       

      Kandydaci w wieku od 3 do 5 lat urodzeni w latach 2018 - 2020 mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Kandydaci w wieku 6 lat urodzeni w 2017 roku mają ustawowy obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale szkolnym. Rekrutacja do oddziałów „O” rozpocznie się 20 lutego 2023 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Kozach. Kandydaci urodzeni w latach 2015 – 2016 posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą kontynuować wychowanie przedszkolne po uzyskaniu odroczenia od obowiązku szkolnego.

       

      Kandydaci zamieszkali poza obszarem Kóz mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. Dotyczy to również kandydatów 2,5 letnich (urodzonych do końca lutego 2021 roku).

       

      UWAGA!

      Wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami do wypełnienia dostępny będzie w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. 6 luty 2023 roku o godz. 9.00. W przypadku problemów z wydrukowaniem wniosku z załącznikami będą one dostępne w sekretariacie przedszkola ul. Akacjowa 8. Tam też należy kierować ewentualne zapytania związane z rekrutacją.

       

     • EKO ŚWIĘTA  OCZAMI NAJMŁODSZYCH

     • Nasze Przedszkolaki wzięły udział w konkursie ekologicznym

      EKO ŚWIĘTA  OCZAMI NAJMŁODSZYCH.

      Zadanie konkursowe polegało na  udekorowaniu tekturowych choinek w stylu „eko”.

      Gratulujemy kreatywności i zaangażowania.

     • WYNIKI KONKURSU NA LOGO NASZEGO PRZEDSZKOLA

     • WYNIKI:

      I miejsce i zwycięskie LOGO - Natalia Gmaj grupa Motylki 

      II miejsce -  Milena Szpak grupa Krasnoludki 

      III miejsce -  Julia Szpak grupa Muchomorki 

       

      Wyróżnienie:

      *Milena Frąc grupa Wiewiórki

       *Weronika Wojtas grupa Smerfy

       *Zuzanna, Emilia, Tymoteusz Olszówka grupa Krasnoludki

       

      Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięscy!!