•  

    REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

    ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

     

     

     


    Szanowni Państwo w dniach od 6.02 do 17.02.2022r. odbędzie się rekrutacja dzieci  w wieku od 3 do 5 lat (urodzonych w latach 2018 – 2020)

    do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez

    Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach.

     

    Kandydaci w wieku 6 lat urodzeni w 2017 roku mają ustawowy obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale szkolnym. Rekrutacja do oddziałów „0” rozpocznie się 20 lutego 2023 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Kozach.

    Kandydaci zamieszkali poza obszarem Kóz mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. Dotyczy to również kandydatów 2,5 letnich (urodzonych do końca lutego 2021 roku).

    Prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem rekrutacji”, „Zarządzeniem Wójta Gminy Kozy” oraz z „Harmonogramem rekrutacji”.

    Regulamin_Rekrutacji_2023_2024.pdf

    Zarzadzenie_16_23_oddzialy_Przedszkole.pdf

     


    Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami składa się w Sekretariacie Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach

    przy ul. Akacjowej 8

    w dniach od 06.02.2022r. do 17.02.2022r. w godzinach:

     

    Poniedziałek od 9.00 do 15.00

    Wtorek od 9.00 do 15.00

    Środa od 9.00 do 16.00

    Czwartek od 9.00 do 15.00

    Piątek od 9.00 do 14.00

     

    Prosimy o dokładne wypełnienie wniosku tj. daty, podpisy, załączniki itp. Zgodnie z &9 Regulaminu Rekrutacji wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, nie podlegają rozpatrzeniu podczas rekrutacji.

     

     

    DOKUMENTY DO WYDRUKU:

    WNIOSEK_O_PRZYJECIE_DO_PRZEDSZKOLA_I_ZALaCZNIKI_2023_2024.pdf


    Publikacja wyników naboru nastąpi dnia 09.03.2022 do godz. 14.00 poprzez wywieszenie w gablotach, w przedszkolu przy ul. Akacjowa 8, list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2023/2024.