• KONKURS PRZEDSZKOLNY "OBRAZ MUZYKĄ MALOWANY" ROZSTRZYGNIĘTY!

     •  

      W grupie trzyletnich przedszkolaków:

      I miejsce otrzymuje JAN WAWAK z grupy Jagódki – tytuł obrazu: „Skrzypce na tle kolorowej jesieni”.

      II miejsce otrzymuje: ŁUCJA NYCZ z grupy Wiewiórki – tytuł obrazu: „Tańcząca Eliza”.

      III miejsce otrzymuje: IZABELA WRONA z grupy Wiewiórki – tytuł obrazu: „Ptaszek w swoim gniazdku”.

      Wyróżnienie otrzymuje: DOMINIK ŚWIERKOT z grupy Słoneczka – tytuł obrazu: „Co myślę, gdy słucham muzyki”.

       

      W grupie czteroletnich przedszkolaków:

      I miejsce otrzymuje: NATALIA GMAJ z grupy Motyli – tytuł obrazu: „Roztańczone kolorki”.

      II miejsce otrzymuje: HANNA ZEMAN z grupy Muchomorki – tytuł obrazu: „Jesienny spacer”.

      III miejsce otrzymuje: MARTA NYCZ z grupy Słoneczka –tytuł obrazu: „Wariacje – malowanie rękami”.

      Wyróżnienie otrzymuje:  ANNA OLMA z grupy Zajączki – tytuł obrazu: „Obraz muzyką malowany”.

       

      W grupie pięcio- i sześcioletnich przedszkolaków:

      I miejsce otrzymuje: MILENA PARCIA z grupy Krasnoludki – tytuł obrazu: „Baletnica”.

      II miejsce otrzymuje: MAJA PIĄTEK z grupy Krasnoludki

      III miejsce: WERONIKA WOJTAS z grupy Smerfy – tytuł obrazu: „Cztery pory roku – wiosna, lato, jesień, zima”.

      Wyróżnienie otrzymuje: MICHAŁ PEZDEK z grupy Myszki – tytuł obrazu: „Tańczący z liściami”.

       

      Udział w konkursie wzięli również:

      WERONIKA JEŻKA – z grupy Kotki

      JAN KUPCZAK – z grupy Zajączki

      HANNA SKOCZEŃ – z grupy Myszki

      TYMOTEUSZ OLSZÓWKA – z grupy Krasnoludki

      EMILIA OLSZÓWKA – z grupy Krasnoludki

      ZUZANNA OLSZÓWKA – z grupy Krasnoludki

      KAROL ŚWIERCZEK – z grupy Jagódki

       

      Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!!!

     • KONKURS NA LOGO PRZEDSZKOLA

     • REGULAMIN KONKURSU

       

       

      Organizator konkursu

      1. Organizatorem konkursu plastycznego polegającego na opracowaniu logo przedszkola jest Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach.

       

      Cel i przedmiot konkursu

      1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy plastycznej przedstawiającej symbol (logo) dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach.
      2. Logo wykorzystywane będzie przez przedszkole do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

       

      Warunki uczestnictwa w konkursie

      1. Konkurs trwa od 21.11.2022r. do 09.12.2022r.
      2. W konkursie mogą brać udział wszyscy wychowankowie naszej placówki wraz z rodzicami, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
      3. Projekty konkursowe należy realizować oraz zgłaszać do konkursu indywidualnie.
      4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
      5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
      6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach.
      7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

       

      Forma prezentacji pracy konkursowej

      1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki.
      2. Prace należy wykonać ręcznie.
      3. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami;
       • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
       • być łatwo identyfikowane dla naszego przedszkola
       • wzbudzać pozytywne emocje,
       • logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

       

       Miejsce i termin składania prac konkursowych

      1. Podpisane prace (imię i nazwisko, grupa przedszkolna) należy składać do dnia 09.12.2022r. 
      • Przedszkole na ul. Akacjowej (grupa jagódki)
      • Przedszkole przy pl. Ks. K. Kochaja (Zajączki)
      1. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
      2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
      3. Organizator nie zwraca prac.
        

      Kryteria oceny prac konkursowych

      Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

      1) zgodność projektu z danymi naszego przedszkola,

      2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

      3) czytelność i funkcjonalność projektu,

      4) estetyka wykonania projektu.

       

      Ocena prac konkursowych

      1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektora Przedszkola w Kozach.  

       

      Rozstrzygnięcie konkursu

      1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
      2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.
      3. Planowana data ogłoszenia wyników 19-22.12.2022r.
      4. Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.
      5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.
      6. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace.

       

      Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!

       

      Organizatorzy

       

       

     • „Szkoła do hymnu” 2022

     • Podobnie jak w ubiegłych latach nasze Przedszkolaki wspólne odśpiewały hymn narodowy i tym samym wzięły udział w ogólnopolskiej akcji SZKOŁA DO HYMNU.


     • GÓRA GROSZA

     • Drodzy Rodzice i Przedszkolaki!

      Zapraszamy do udziału w akcji „Góra Grosza”.

       

      Nasze Przedszkole przyłącza się po raz kolejny do akcji „Góra Grosza”, której celem jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie programów, które pozwalają dzieciom wrócić do domów bądź tworzenie takich miejsc, które będą w miarę możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

       

      Każdy wrzucony grosz ma wartość i moc!!!

      Słoiki z monetami będą w salach grup przedszkolnych.  

      Można wrzucać monety o nominałach od 1grosza do 5 złotych.

      Serdecznie zapraszamy do akcji!

     • KONKURS PLASTYCZNY

     • KONKURS PRZEDSZKOLNY

       

      OBRAZ MUZYKĄ MALOWANY

       

      1. CELE KONKURSU:

      • Rozbudzenie wrażliwości muzycznej u dzieci
      i zamiłowania do muzyki klasycznej;
      • Rozwijanie pomysłowości i kreatywności dzieci poprzez twórczość plastyczną;
      • Zainteresowanie różnymi technikami plastycznymi;
      • Kształtowanie zdolności plastycznych, poczucia estetyki i piękna.

       

      2. REGULAMIN KONKURSU:

      • Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3 – 6 lat uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Kozach;
       • Tematyka konkursu: „Obraz muzyką malowany” - praca plastyczna
       inspirowana muzyką klasyczną polskich
       i zagranicznych kompozytorów;
       • Technika plastyczna dowolna, płaska (malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.);
       • Format prac: A4;
       • Prace indywidualne, wykonane samodzielnie przez dzieci;

      • Każda praca powinna na odwrocie zostać opatrzona metryczką zawierającą tytuł pracy, tytuł utworu, który stał się inspiracją do jej wykonania, imię, nazwisko i wiek autora, nazwa grupy przedszkolnej;
      • Prace konkursowe oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora – nauczycieli przedszkola;
      • Kryteria oceny: zgodność z tematem, pomysłowość, walory artystyczne, samodzielność;
      • Prace należy dostarczyć do dnia 18 listopada 2022 r. do wychowawców grup.

      Wyniki konkursu oraz zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane 23 listopada 2022r. na stronie internetowej przedszkola.


      6. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.


      7. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom.

       

      Życzymy powodzenia i udanej zabawy!

     • Przekazano dary dla schroniska zwierząt

     • Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Przedszkolakom i Rodzicom, którzy włączyli się do akcji charytatywnej na rzecz bielskiego Schroniska Zwierząt REKSIO. Przekazaliśmy schronisku karmy, koce, ręczniki oraz zabawki dla kotów. DZIĘKUJEMY!