• Galeria prac konkursu "MOJA GŁOSKA"

     • "MOJA GŁOSKA"  - PREZENTACJA PRAC Z  KONKURSU LOGOPEDYCZNO - PLASTYCZNEGO

      Serdeczne podziękowania dzieciom i rodzicom którzy wzięli udział w konkursie logopedycznym.

      Magdalena Kania

     • VIII Przedszkolny Konkurs Recytatorski „Brzechwa dzieciom”

     • VIII Przedszkolny Konkurs Recytatorski

      „Brzechwa dzieciom”

       

      1. Cele konkursu:
      • Popularyzacja twórczości poetyckiej polskich poetów,
      • Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich,
      • Zachęcanie do wspólnego czytania z dzieckiem literatury polskiej, w tym poezji dla dzieci,
      • Przyjemnie spędzony czas wolny rodziców dzieckiem;

       

      1. Warunki uczestnictwa:
      • Każda grupa przedszkolna może zgłosić dowolną liczbę przedszkolaków, które do udziału w konkursie są przygotowywane przez mamę (tatę, babcię, dziadka, ciocię…),
      • Zgłoszenie udziału dziecka w konkursie dokonuje rodzic nauczycielowi prowadzącemu daną grupę wypełniając kartę zgłoszeniową (dostępna u wychowawcy grupy) nie później niż do 31 marca 2022 r.,
      • Dzieci prezentują dowolny wiersz Jana Brzechwy składający się z co najmniej 3 zwrotek,
      • Konkurs odbędzie się 7 kwietnia 2022 r.;

                                                                                                                                   

      1. Kryteria oceny:
      • Recytację ocenia komisja w trzech kategoriach wiekowych 3-latki, 4-latki, 5,6-latki
      • Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:
      • Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
      • Poprawne i płynne deklamowanie,
      • Kontakt ze słuchaczem,
      • Ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu, adekwatny strój);

       

      1. Nagrody:
      • Przewidziane są 3 nagrody główne (I, II, III miejsce) w każdej grupie wiekowej oraz wyróżnienia,
      • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie,
      • Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola.

       

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY
      DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

       

     • Zbiórka materiałów plastycznych dla dzieci z Ukrainy

     • Zachęcamy całą społeczność przedszkolną o włączenia się w ZBIÓRKĘ MATERIAŁÓW PLASTYCZNYCH dla dzieci z Ukrainy, organizowaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozach.

      Prosimy o przynoszenie artykułów plastycznych do pojemników, które będą w holu naszych przedszkoli.

      Zebrane rzeczy przedszkole przekaże do ŚWIETLICY utworzonej dla gości z Ukrainy.

      Zbiórka potrwa od 7.03.2022 do 18.03.2022r.

      Dziękujemy za każdy dar!