• Opłaty za żywienie i godziny płatne należy wpłacać na konto do 10 każdego miesiąca.

    ŻYWIENIE (dzienna stawka żywieniowa od marca 2022r wynosi 9.00 zł). 

    PŁATNE GODZINY (opłata za ponadwymiarową godzinę wynosi 1.00zł). 

     

     Opłaty za godziny płatne i żywienie prosimy wpłacać w jednym przelewie na indywidualne konto za pomocą MOBI PORTAL OPŁATY DLA RODZICÓW.

     


    W tytule wpłaty należy wpisać:

    Imię i nazwisko dziecka, grupa przedszkolna

     

    POZOSTAŁE PŁATNOŚCI :

     Rada Rodziców płatna w przedszkolu.

     

    Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.